Перейти до вмісту

ДПА 2023. Збірник, відповіді ДПА Математика 9 клас, Березняк, Тернопіль

ДПА 2023 математика 9 клас

Збірник Підсумкові контрольні роботи Математика 9 клас  ДПА 2023  автор Березняк М, видавництво: Підручники і посібники, Тернопіль

  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Автор: Березняк М.
  • Мова: Українська

У посібнику подано підсумкові контрольні роботи для підготовки до державної підсумкової атестації з математики, яка проводитиметься у 2023 році. Посібник вміщує 30 варіантів завдань.

Читати збірник ДПА 2023 математика онлайн, Тернопіль

Відповіді ДПА 2023 Математика 9 клас, Березняк, Тернопіль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збірник «Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас» учні можуть ви-користовувати для підготовки до ДПА, а вчителі — для її проведення. Вія містить ЗО однакових за складністю контрольних робіт. Кожна контрольна робота складається з 19 завдань, поділених на три частини за рівнями складності. Наприкінці посібника наведено орієнтовний зразок бланка відповідей для завдань першої та другої частин.

Зміст усіх завдань посібника відповідає чинній програмі з математики.

Для зручності учнів ліворуч від варіантів відповідей для завдань 1.1 -1.12 першої частини розміщено значок «□», у якому учень зможе поставити позначку для правильної відповіді. Якщо під час заповнення бланка відповідей учень припустився помилки, то він має можливість виправити її, указавши номер завдання і правильну відповідь у нижній частині бланка.

Для виконання підсумкової контрольної роботи з математики для учнів загаль-ноосвітніх класів рекомендовано відвести 135 хвилин.

Пропоновані структура та кількість завдань для проведення підсумкової контрольної роботи з математики в 9 класі є орієнтовною, учитель на власний розсуд залежно від особливостей класу може їх змінювати.

Перша частина підсумкової контрольної роботи містить 12 тестових завдань за-критого типу (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії) з можливістю вибору однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Якщо учень указав у бланку правильну відповідь, то йому нараховують 2 бали, якщо вказана неправильна відповідь — 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань першої частини — 24.

Друга частина підсумкової контрольної роботи містить 4 тестові завдання відкритого типу (3 завдання з алгебри Й 1 завдання з геометрії) із записом короткої відповіді. Завдання цієї частини вважатимуться розв’язаними правильно, якщо учень у бланку записав коротку відповідь у вигляді виразу, числа, координат точки, розв’язків рівняння тощо. Якщо учень записав у бланку правильну відповідь, то йому нараховують 3 бали, у випадку неповної відповіді на розсуд учителя (наприклад, указано один із двох коренів рівняння тощо) він може одержати 1 чи 2 бали, неправильна відповідь” 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань другої частини — 12.

Третя частина підсумкової контрольної роботи містить 3 завдання відкритого типу (2 завдання з алгебри й 1 завдання з геометрії) із записом повної відповіді. Завдання вважатиметься розв’язаним правильно, якщо учень виконав обірунтування кожного кроку розв’язання і записав правильну відповідь. За розв’язання кожного завдання цісї частини учневі нараховують від 4 до 0 балів. Максимальна кількість балів за розв’язання завдань третьої частини — 12.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, — 48. Для виставленні оцінки за виконання підсумкової контрольної роботи у 12-бальній шкалі оцінювання набрану учнем кількість балів слід поділити на 4.

Facebook Comments Box

1 коментар до “ДПА 2023. Збірник, відповіді ДПА Математика 9 клас, Березняк, Тернопіль”

  1. Дякую, надіюсь це мені допоможе. Правда шанси дуже малі але надія вмирає остаттьою.

Коментарі закриті.